Helsetjensten i Storbritannia

Helsetjenesten i Storbritannia, altså i England, Wales, Nord-Irland og Skottland, er en smule komplisert. Selv om de respektive landene ligger under én regjering har de ikke én felles ordning for helsetjenesten i de forskjellige landene.

I utgangspunktet er helsetjenesten i Storbritannia gratis for alle innbyggere, registrerte langtidsboende og alle som er inne til militær tjeneste i landet.

Det er ett av de få stedene i verden som faktisk tilbyr gratis besøk hos legen, helt uten å betale noe som helst. I Norge for eksempel er man nødt til å betale for hvert besøk inntil man overstiger grensen for å få et frikort.

NHS – The National Health Service

Det er NHS, eller “Den Nasjonale Helsetjenesten” på norsk, som har ansvaret for forvaltningen av helsetjenesten i Storbritannia sammen med NHS“The Department of Health”. Opprinnelig var det kun en offentlig institusjon, men nå i senere tid har institusjonen blitt delt opp i fire mindre institusjoner for de respektive fire landene som utgjør Storbritannia. Man får behandling uavhengig om man er fra Skottland og befinner seg i England eller visa versa. Det fungerer på tvers av landene.

Privat sektor

Storbritannia har en relativt sterk privat helsetjeneste, som for det meste er finansiert gjennom private forsikringsselskaper som bidrar. Men den private helsetjenesten i Storbritannia er kun brukt av et lite fåtall av briter, for det meste som et ekstra tilbud i tillegg til den offentlige helsetjenesten.

Det er mange selskaper som tilbyr sine ansatte privat helseforsikring gjennom jobben, disse blir også brukt til å finansiere de private institusjonene. De største og ledende private aktørene innenfor helsesektoren i Storbritannia er BUPA og Nuffield Hospitals.

Det er mange tilfeller hvor private pasienter blir behandlet i offentlige sykehus fordi de private sykehusene mangler det spesialiserte utstyret for å utføre visse behandlinger. I disse tilfellene kommer de private pasientene før de offentlige pasientene i køen for behandling. Så det er faktisk mulig å kjøpe seg frem i køen.

Tannhelsetjenesten

De fleste tannlegesenter i Storbritannia er i dag blitt private. Det finnes fortsatt noen private tannlegesenter som jobber for NHS. De fleste er nødt til å betale for tannhelsetjenester, men private institusjoner som jobber for NHS kan ta inn et begrenset antall pasienter. Dette er pasienter som er spesielt diagnostisert med forskjellige lidelser. Disse er unntatt avgiftene og trenger ikke betale. De fleste tannleger i sentere som jobber for NHS har allerede en lang venteliste over folk som venter på å få registrert seg for deres senter. Dette fordi de ønsker gratis behandling.

I den tradisjonelle private sektoren betaler man for hvert besøk eller for en serie med behandlinger, direkte til tannlegen.

Priser per i dag er som følger:

*GBP 19.20 dekker en konsultasjon, diagnose og rådgivning. Dersom det er nødvendig inkluderer det også røntgen, polering og planlegging for videre behandling.

*GBP 53.90 dekker all behandling ovenfor, i tillegg til ytterligere behandling som fyllinger, rotfyllinger og trekking av tenner.

*GBP 233.70 dekker alle behandlinger ovenfor, i tillegg til mer komplekse prosedyrer og behandlinger.

Øyehelse

Øyehelse er også for det meste privatisert i Storbritannia men et begrenset utvalg er tilgjengelig gjennom NHS. Dette betyr at det er gratis. Men for folk flest er det ikke gratis. De som får behandling gjennom NHS får som regel kun en gratis synstest og dersom nødvendig får de provisjon for et par briller. Disse kan kun bli valgt fra et begrenset utvalg av forskjellige design. All annen optisk behandling er privat og avgiftene er deretter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *