Helsetjenesten i Sverige

Helsetjenesten i Sverige er svært lik helsetjenesten i Norge. I Norge er helsetjenesten forøvrig ansett som bedre internasjonalt .

Resten av verden ser nå til Norden, og spesielt til Norge og Sverige, som svært gode eksempler på velfungerende helsetjenester som er til fordel for hele landets økonomi og velvære.

Det som er spesielt for Sverige er at helsetjenesten også er gratis for “Expats”. Expats er personer som midlertidig eller permanent er bosatt i et annet land enn det landet personene egentlig kommer fra. Det er gjerne arbeidstakere i internasjonale sammenhenger. Dette gjør Sverige til et attraktivt land for disse.

I alle land i Norden er omtrent 80% av helsetjenestene offentlig finansiert. Norge, Sverige og Danmark har gitt fylkene hovedansvaret for forvaltning, mens på Island tar staten seg av det. I Finland er det kommunene som tar ansvaret.

Akkurat som i Norge er man i Sverige forventet å betale etter et besøk hos doktoren .

Organisering av helsetjenesten i Sverige

I Sverige er helsetjenesten finansiert gjennom seks helseregioner. Det er 26 ulike fylkeskommuner som har ansvar for sykehusene og behandlingen. Kommunene har ansvaret for sykehjemmene og hjemmesykepleie.

Finansiering

I vårt naboland Sverige som i resten av de nordiske landene er helsetjenesten i Sverige finansiert gjennom skatter og avgifter. Dette resulterer i relativt høy skatt for svensker, i likhet med for nordmenn.

Ikke gratis

I likhet med i Norge er det veldig vanlig at det internasjonale samfunnet omtaler helsetjenesten som gratis. Det er ikke helt korrekt. Det er ikke alltid helt gratis i Sverige. Men offentlige helsetjenester er utrolig billige og offentlig finansiert.

Et besøk hos en spesialist koster omtrent 250 SEK, eller 80 SEK per dag for opphold i sykehus.

Både i Norge og Sverige har man en ordning med frikort. I Sverige ligger grensen på 900 SEK per kalenderår. Etter dette trenger man ikke lenger å betale for konsultasjoner og andre medisinske behandlinger i de kommende månedene som er igjen av det respektive året. Det er en lignende grense for hvor mye man kan bruke på medisiner. Den er satt til 1800 SEK per kalenderår.

Helsetjenesten er helt gratis for alle barn i begge land.

Tannhelsetjenesten i Sverige

Tannhelsetjenesten i Sverige er gratis for alle barn og ungdommer opp til alderen av 20 år. Etter dette må man betale, som er i likhet med Norge. I Norge er man nødt til å betale etter fylte 18 år.

For utenlaDental servicendske arbeidstakere som oppholder seg i Sverige er de nødt til å betale alle skatter og avgifter for å kunne ta i bruk tannhelsetjenesten.

I nødstilfeller er tannhelsetjenesten tilgjengelig gratis for alle som er borgere av EU’s medlemsland. Dette gjelder også borgere av EØS land. For å få det dekket gratis må man kunne fremvise at man er dekket i sitt hjemland, og må kunne vise frem et EHIC-kort.

Unikt for Sverige

Noe som er ganske unikt for Sverige og som ikke er tilfelle i Norge, er at Sverige tilbyr gratis medisinsk behandling til alle barn. Uavhengig om de er ulovlige innvandrere eller svenske statsborgere. Dette er i tråd med FNs menneskerettighetskonvensjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *