Helsetjenesten i Spania

Spania har i likhet med Norge en helsetjeneste som er offentlig finansiert gjennom skatter og avgifter, i tillegg til betaling av trygd.

Men helsetjenestene i Spania er enten gratis eller veldig billig for spanske statsborgere som betaler trygd. Den offentlige helsetjenesten dekker 99,7 % av spanjolene, og de resterende 0,3 % har kun tilgang til private tjenester.

Spanske helsetjenester er rangert høyt på listen over gode helsetjenester på internasjonal basis. Spania bruker omtrent 10 % av BNP på helsetjenester, i motsetning til Norge som bruker litt mindre.

Å ha privat helseforsikring er ikke påkrevd i Spania, men for de som har det får de generelt behandling raskere for tilfeller som ikke haster.

Gratis behandling

Såkalte “State Healthcare” institusjoner er gratis å ta i bruk for alle som bor og jobber i Spania, dersom de betaler alle skatter og avgifter. På noen spanske øyer kan det hende man må lete litt for å finne et slikt senter.

Samarbeid med resten av EU

Borgere av EU-land som har såkalte EHIC-kort kan få all nødvendig medisinsk behandling gjennom det spanske systemet. Enten til en redusert pris eller gratis. Man får ikke dette hvis man drar til Spania kun for medisinsk behandling. Det er forøvrig anbefalt å ikke være avhengig av EHIC, og få seg forsikring.

Registreringssystem

Før man kan gå på besøk til en lege for konsultasjon, er man nødt til å Centro de Saludregistrere seg i et “Centro de Salud” eller “Centro de Asistencia Primaria” or “CAP”. Når man har fullført registreringen kan man dra på legebesøk.

Den samme legen kan tilby både statlig helsetjeneste og privat helsetjeneste. Så det er viktig for pasienter og spesifisere hva de skulle ønske. Det er heller ingen garanti for at man får den samme legen hver gang man besøker. Man må normalt sett avtale et besøk på forhånd, tradisjonelt sett tilbys det ikke drop-in timer.

Nødstilfeller

I nødstilfeller kan man dra rett på sykehusene. Det er to typer, A&E og ER. Begge er ment for nødstilfeller. Hvis pasienter ønsker andre former for behandling på sykehus må de få en henvisning fra en lege.

Tannhelsetjenesten i Spania

Dersom man er registrert i den spanske folketrygden, og innfrir kravene, er tannhelsetjenesten gratis. De fleste helsesenterene i Spania har minst en tannlege som vil gi gratis behandling til alle som er registrert og kvalifisert.

Men det har vært blandede tilbakemeldinger på disse tannlegene, det har vært rapportert inn “røff behandling” og unormalt lang ventetid for pasientene.

Private tannhelsesenter på en annen side er lett tilgjengelig og relativt billig. En normal sjekk hos tannlegen vil koste omtrent 10 EURO i Spania, og rundt 50 EURO for en fylling.

Gratis medisiner for pensjonister

Pensjonister i Spania kan gå på apotek og få gratis medisiner, dersom de er registrert i systemet. For andre som er registrert vil de få 60% avslag på reseptbelagte legemidler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *