Helsetjenesten i Norge

Det er en kjent misforståelse i resten av verden at helsetjenesten er helt gratis i Norge.
Dette er ikke helt sant, men det er ganske nær sannheten. Helsetjenesten i Norge er finansiert gjennom Folketrygden (NIS – National Insurance Scheme på engelsk). Alle som bor i Norge fast eller mer enn ett år, er nødt til å bidra til Folketrygden med rundt 14 % av inntekten.

Selv om helsetjenesten ikke er gratis, er det et av de mest velfungerende helsetjenestesystemene i hele verden. Det er både private og offentlige instutisjoner, de offentlige er drevet av myndighetene. Medisinsk behandling i Norge er utrolig billig, sammenlignet med andre land.

Nesten gratis

Helsetjenesten i Norge fungerer slik at den er helt gratis for alle opp til fylte 16 år, og kvinner som er gravide. Merk at dette kun er for behandlinger som er relatert til dette, ingen andre type behandlinger. Alle andre må betale opp for hver behandling, konsultasjon og besøk. Man betaler helt til man når grensen som for øyeblikket er på 2040 NOK, etter dette får man et frikort.

Et frikort gir deg gratis behandling resten av dette kalenderåret. Det er bare å vise frikortet etter legebesøket og saken er i orden.
De som har en godkjent diagnose kan få en såkalt “blå resept”, denne vil gi dem retten til å kun betale 520 NOK per år for nødvendige medisinene.

Hvem kan få behandling

TREATMENTAlle innbyggere i Norge og de som bor i Norge, inkludert utenlandske studenter som vil oppholde seg i Norge i mer enn ett år, har rett på offentlige helsetjenester.

Alle pasienter betaler en liten avgift etter hver behandling eller besøk i et medisinsk fasilitet. Det er etter man overstiger den fastsatte grensen at man får et frikort.

Dersom man er inne til førstegangstjeneste

Dersom man er inne til førstegangstjeneste og avtjener verneplikten i Forsvaret har man også rett på helt gratis helsetjeneste. Soldatene kan bruke helsetjeneste på sin respektive militære avdeling, eller dersom de skulle være på permisjon, bruke nærmeste legekontor eller sykehus.

Det er da bare å vise frem identitetskortet (FDID) for soldatene etter legebesøket, og man skal ikke betale noe som helst.

Tannhelsetjenester

I Norge er det gratis tannhelsetjenester frem til man er fylt 18 år. Når man passerer 18 år er tennene ikke lenger regnet som en del av helsen, og tannhelsetjenester er ganske dyrt. Dette fører dessverre til at mange nordmenn har relativt dårlig tannhelse i forhold til mange andre land i Europa. De fleste nordmenn vil rett og slett spare pengene, og siden all annen helsetjeneste er tilnærmet gratis virker det lite innbydende for de fleste å bruke tusener på tennene.

Tannhelsetjenesten i Norge er generelt sett på som en tjeneste med meget høy standard internasjonalt.

Man må betale for utstyret som blir brukt

Selv om helsetjenesten er gratis for de minste, de som er under fylte 16 år, må man betale for utstyret som blir brukt under behandlingen. Dette vil si at dersom minstemann for eksempel skader seg og må få medisinsk behandling på et sykehus vil foreldrene måtte betale for utstyret som blir brukt. Dette kan inkludere ting som bandasje og lignende.

Gyldig fravær på jobb er ikke gratis

Dette vil si at dersom man er ansatt og jobber fast i en stilling og blir syk må man få en legeerklæring man kan vise til sin arbeidsgiver. Dette koster penger. Et vanlig besøk hos en doktor koster omtrent 140 NOK om dagen og 235 NOK om natten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *