Helsetjenesten i Nederland

Helsetjenesten i Nederland er rangert som den beste i hele Europa etter nyere undersøkelser.

Nederland bruker omtrent 11 % av BNP på helsetjenester. Dette ligger ganske så likt med Norge, men Norge ligger litt lavere med 9.3 %.

Ikke offentlig

I motsetning til de nordiske landene er helsetjenesten i Nederland ikke offentlig finansiert. Men heller flyttet for det meste til privat sektor og private forsikringsselskap.

Men likevel er systemet utrolig kontroversielt, og tilbakemeldingene fra pasientene og borgere av Nederland er svært gode.

Alle må ha forsikring

health insuranceMåten det fungerer på i Nederland er at istedenfor å finansiere helsetjenestene gjennom skatter og avgifter er alle nederlendere pålagt og kjøpe forsikring. Forsikringen er nøye regulert og i privat sektor. Det kalles gjerne “Privat helseforsikring med sosiale betingelser”.

Forsikringsselskapene er pålagt å ta inn alle i sine respektive områder uavhengig av kjønn, inntekt, rase, legning eller andre forskjeller. Myndighetene slår hardt ned på diskriminering. Dette gjelder også de forskjellige typene av sykdommer.

Risikosystem

Myndighetene i Nederland har utviklet et risikossystem som kompenserer forsikringsselskapene som tar inn og behandler kronisk syke pasienter. I følge myndighetene selv, så er det disse pasientene som trenger behandlingen mest, og derfor ser de til at de faktisk får den behandlingen de trenger.

Nederlenderne står også fritt til å bytte mellom forskjellige forsikringsselskaper og type forsikringer.

Det er system som appellerer til konkurranse av den sunne typen, og gjør kvaliteten på helsetjenestene utrolig høy.

Gratis helsetjenester for barn og unge

I likhet med Norge, Sverige og andre land i Norden er helsetjenestene gratis for barn og unge. Dette gjelder til man fyller 18 år, etter dette må man ha forsikring.

Det som er bra med forsikring er at man også kan få forsikring som er gyldige som reiseforsikringer. Dette er annerledes enn i Norge, hvor man må ha separat reiseforsikring dersom man skal forlate landet. Disse kan ofte være kostbare om man skal være utenlands i lengre perioder.

Tannhelsetjenesten i Nederland

Tannhelestjenesten i Nederland er fullstendig privatisert i motsetning til Norge. En annen motsetning til Norge er også at tannhelsetjenesten, til tross for å være av meget god kvalitet, er utrolig billig.

De fleste tannlegekontor i Nederland består kun av én tannlege og en assistent. I de store byene derimot kan man finne typiske tannlegesenteret slik vi kjenner til i Norge.

85% av alle nederlendere besøker tannlegen 1-2 ganger i året. Det er oftere enn de fleste nordmenn.

Et typisk besøk til tannlegen i Nederland koster mellom 20 og 45 EURO. Dette er vesentlig lavere enn for eksempel Norge.

Alle tannlegene i Nederland er utdannet fra Universitet, og må registreres i ett offentlig nettverk og er pålagt og skrive priser og betingelser på nettsidene sine. Dette fordi at alle nederlendere enkelt skal kunne velge den tannhelsetjenesten som passer dem best.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *