Helsetjenesten i Andorra

Fyrstedømmet Andorra er et lite land som ligger mellom Frankrike og Spania øst i Pyreneene.

Helsetjenester i Andorra

Andorra har verdens høyeste forventede levealder, hele 98,7 år for kvinner og 89,4 år for menn.

Andorra har noen av de mest avanserte og teknologiske utviklede sykehusene i hele Europa, systemet er også veldig likt det franske helsesystemet.

Dette betyr at du må ha inntekt, betale skatter og avgifter og bidra for å kunne benytte deg av helsetjenesten i Andorra. Arbeidstakere som tjener mindre enn minstelønnen må fortsatt betale folketrygd uten at de får tilgang på de spesielle fordelene ved dette.

Selv om helsetjenesten i Andorra er finansiert gjennom skatter og avgifter må pasienter fortsatt betale direkte for alle tjenester og behandlinger som er utført. Det er langt i fra gratis og en veldig annerledes modell enn det vi kjenner til i Norden.

Offentlig helseforsikring

I Andorra betaler man altså skatter, avgifter i tillegg til å betale for offentlig helseforsikring. Denne forsikringen dekker det meste, men ikke alt av utgifter.

Akutte nødstilfeller er det gratis

Myndighetene i Andorra har slått gjennom en lovendring som gjør at dersom det skulle være umiddelbar nød er denne behandlingen gratis for alle, inkludert de som ikke har statens helseforsikring.
Nødnummeret er 116 og er betjent døgnet rundt. De fleste nødstilfeller i Andorra viser seg å være relatert til skikjøring og vintersport i fjellene. Som oftest, så er det turister som er uheldige.

Tannhelsetjenestene i Andorra kan være dekket av statens helseforsikring, Dental services in Andorramen kun enkle behandlinger som rutinebesøk og konsultasjoner. For mer kompleks behandling må borgere betale selv.

Det er mange tannhelsestasjoner over hele Andorra og tilgjengeligheten er meget god. Dette også på grunn av at landet er relativt lite og at innbyggertallet er meget lavt til å være et fullverdig land med status som stat.

I 2002 ble det beregnet at rundt 92 % av innbyggerne i Andorra var dekket av “Andorran Social Security System – CASS”. Myndighetene har også fastslått at hvis en innbygger av Andorra ikke er i stand til å betale for offentlige helsetjenester vil disse bli gitt gratis til individet, på myndighetenes regning.

Helsetjenesten i Andorra er basert på bidrag fra de arbeidstakerne som tjener over minstelønnen. De som tjener under minstelønnen må fortsatt bidra, men på en sjeldnere basis. De som er arbeidsløse kan bidra på frivillig basis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *