E-Helse er et tegn på nye digitale hverdagen

E-Helse er et uttrykk for alle de nye teknologiske nyvinningene vi bruker i hverdagen og som kan forenkle mange prosesser også i helsevesen og helserelaterte sammenhenger. I spissen står Internett, noe som etter hvert har blitt et allemannseie.
For å skape en felles helsetjeneste, må systemene implementeres inn i nåværende systemer. Dette medfører store utfordringer, en flaskehals som må ordnes før effektene av nyvinninger merkes.

Nyvinninger som endrer lover og regler

Dette kan være endring av gjeldende lover og regler, satse på nytt utstyr og endre både programvare og enheter og ikke minst benytte et system som de ansatte kan bruke. Videre skal det skapes et system hvor alle registreringer, hjelp til henting av resepter og så videre, slik at brukerne kan gjøre dette selv fra sin egen stue.
Alt dette er nyvinninger som har utspring i IKT, eller informasjon og kommunikasjons-teknologien. Og de digitale tjenestene gjør det enklere å involvere brukere, pasienter og innbyggere. Og IKT løsningene vil gjøre det enklere for helsepersonell å foreta beslutninger.

Departementer, regjeringer og myndigheter verden over hyller den nye utviklingen innenfor teknologiske fremskritt som vil gjøre det mye enklere og billigere å drifte store organisasjoner som sykehus og lignende.
Hvert år holdes det til og med en konferanse for interesserte som vil få med seg de aller siste nyvinningene som kan gjøre at det blir enklere å få statsbudsjett til å gå i pluss.
Konferansen skal i hovedtrekk ta for seg de store helseutfordringene man står ovenfor i verden i dag, og hvilke tiltak man kan gjøre mot dem. Helse og den industrien som den skaper, er et felt som er aktuelle i alle land, og derfor bør og må alle ta hensyn til problemene de skaper og være proaktive når det gjelder å finne ny teknologi, bedre løsninger og flere positive utfall for pasientene.
Gjennom fellesskapet man bygger opp med en slik konferanse, kan man spinne på erfaringer og dele opplevelser med hverandre, slik at man i fellesskap kan komme frem til de beste løsningene.

E-Helse vil bli mer og mer aktuelt

MHealth ITed en aldrende befolkning og stadig større fokus på effektive og smarte løsninger, blir e-Helse mer og mer aktuelt i samfunnet. Helsespørsmål er i tillegg et globalt anliggende og derfor kan man utvikle bedre løsninger gjennom å møtes til debatt. Gjennom konferanser og møter, gjør myndigheter og ansatte stadige fremskritt. Til det beste for sine innbyggere, vil alltid forenklende, brukervennlig teknologi være positivt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *