Helse -og omsorgsdepartementet

Helse -og omsorgsdepartementet

Regjeringens departementer endrer til stadighet navn etter hva slags oppgaver de har. Det samme gjelder for departementene som generelt sett har hatt hovedansvar for helsesektoren, enten det er rikshospitaler, fylkessykehus, kommunale enheter Mer »

Helsetjenesten i Spania

Helsetjenesten i Spania

Spania har i likhet med Norge en helsetjeneste som er offentlig finansiert gjennom skatter og avgifter, i tillegg til betaling av trygd. Men helsetjenestene i Spania er enten gratis eller veldig billig Mer »

E-Helse er et tegn på nye digitale hverdagen

E-Helse er et tegn på nye digitale hverdagen

E-Helse er et uttrykk for alle de nye teknologiske nyvinningene vi bruker i hverdagen og som kan forenkle mange prosesser også i helsevesen og helserelaterte sammenhenger. I spissen står Internett, noe som Mer »

 

De 5 beste landene i Europa når det kommer til helsetjenester

I følge en undersøkelse gjort i 2015, Euro Health Consumer Index, har helsesystemet i mange land i Europa blitt rangert på forskjellige grunnlag. Her er tilgjengelighet, ventetid, utfall, spekteret av tjenester og litt mer tatt i betraktning.

Noen av landene har ekstremt god kvalitet og tilgjengelighet på sine tjenester, men for eksempel veldig dårlige resultater og lang ventetid. Da får de lav poengsum. De beste landene er valgt ut etter et regnestykke hvor man får poeng, 1000 poeng er maks.

Nummer 1 – Nederland

Nederland rangerer som det beste landet i Europa når det kommer til standarder og kvalitet på helsetjenestene. I følge rapportene sies det at det nederlandske helsesystemet ikke ser ut til å ha noen svakheter, utenom et lite forbedringspotensiale på ventetid.

Nummer 2 – Sveits

På andreplass ligger Sveits. De har et av de dyreste helsesystemene i verden, med høyest BNP per innbygger brukt på helsetjenester.

Nummer 3 – Norge

Norway's public healthNorges offentlige helsetjenester og systemer rangerer bra internasjonalt, men får minuspoeng for de lange ventelistene som kan være avgjørende i noen tilfeller.

Nummer 4 – Finland

På fjerdeplass kommer Finland godt ut, rett bak nordmennene. I følge undersøkelsene er Finland et land hvor man får best verdi for pengene i helsetjenestene. Finland får også et lite minus for høye priser på medisiner på apotekene sammenlignet med nabolandene.

Nummer 5 – Belgia

På femte plass kommer Belgia. I følge undersøkelsene har Belgia det mest sjenerøse helsesystemet i hele Europa. Men kan ikke rangeres i toppen på grunn av resultatene av behandlingene.

Som vi ser er det stort sett land i Nord-Europa som rangerer høyest på disse listene.